Suzuki XL7

Suzuki XL7

Suzuki XL7
  • Suzuki XL7 ภายนอก

ราคา

GLX

814,000 บาท

สี

Rising Orange Pearl Metallic
(ZZY)

Metallic Magma Gray
(ZYZ)

Pearl Snow White
(ZQZ)

Cool Black Metallic
(ZBD)

 

* Pearl Snow White (ZQZ) เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท
*สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ