Suzuki Carry

Suzuki Carry

 
 

ราคา

CARRY

395,000 บาท

สี

 

Superior White (26U)

         *สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

อุปกรณ์มาตรฐาน

]

คู่มือ