Suzuki Swift

Suzuki Swift

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ราคา
GA CVT
499,000 บาท
GL CVT
536,000 บาท
GLX CVT
609,000 บาท
GLX-Navi CVT
629,000 บาท

รุ่น

GA CVT, GL CVT, GLX CVT, GLX-Navi CVT

สี

Ablaze Red Pearl
(ZTW)
Speedy Blue Metallic
(ZYH)
Pure White Pearl
(ZYG)
Mineral Gray Metallic
(ZTU)
Star Silver Metallic
(ZTS)
Super Black Pearl
(ZTT)
 * Pure White Pearl (ZYG) เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท

 

สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • อุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์มาตรฐาน