Suzuki Ciaz

Suzuki Ciaz

 
 
 

ราคา

GA / MT 484,000บาทGL / MT 523,000 บาทGL / CVT 559,000บาทGLX / CVT 625,000บาทRS CVT 675,000บาท

สี RS

 

 

Snow White Pearl (ZTR)

 

Ablaze Red Pearl  (ZTW)

 

Super Black Pearl (ZTT)

 

GA , GL , GLX

Pure White Pearl (ZYG)

Super Black Pearl (ZTT)Dignity Brown Pearl Metallic (ZQU)Mineral Gray Mettallic (ZTU)

Star Silver Metallic (ZTS)

*Pure White Pearl (ZYG) เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท
*สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

อุปกรณ์มาตรฐาน

คู่มือรถ