Suzuki Celerio

Suzuki Celerio

 
 

ราคา

GA / MT

328,000 บาท

GL / CVT

408,000 บาท

 GX / CVT

437,000 บาท

สี

GA ,GL ,GX

 

Snow White Pearl
(ZTR)

 

Ablaze Red Pearl
(ZTW)

 

Mineral Gray Mettallic
(ZTU)

 

Super Black Pearl
(ZTT)

*Snow White Pearl (ZTR) เพิ่มเงินจำนวน 3,000 บาท
*สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

อุปกรณ์มาตรฐาน

คู่มือรถ