Suzuki Ertiga

Suzuki Ertiga

  • GX725,000 บาท

ราคา

GL

765,000 บาท

GX

783,000 บาท

สี

 

Pearl Burgundy Red
(ZLL)

 

Pearl Radiant Red
(ZKB)

Pearl Snow White
(ZQZ)

Metallic Magma Gray
(ZYZ)

Cool Black Metallic
(ZBD)

 
  • * Pearl Snow White (ZQZ) เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท
    *สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ


ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

อุปกรณ์มาตรฐาน

คู่มือ